نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

جدول جلسه های آموزش خانواده درسال تحصیلی 95-94
آپلود شده توسط: معاون فناوری در تاریخ 1394/08/16
فایل پیوست شده: برنامه جلسات آموزش خانواده ویژه اولیا مدارس شاهد وطرح پراکنده.doc حجم فایل: 227/00 کیلو بایت
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 1
آپلود شده توسط: معاون پرورشی در تاریخ 1393/09/16
فایل پیوست شده: MATN PISHGIRY NOVIN 1(VALIDAN).pdf حجم فایل: 2/99 مگابایت
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 2
آپلود شده توسط: معاون پرورشی در تاریخ 1393/09/16
فایل پیوست شده: MATN PISHGIRY NOVIN 2 (VALIDAN).pdf حجم فایل: 3/32 مگابایت
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 3
آپلود شده توسط: معاون پرورشی در تاریخ 1393/09/16
فایل پیوست شده: MATN PISHGIRY NOVIN 3(VALIDAN).pdf حجم فایل: 7/41 مگابایت
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 4
آپلود شده توسط: معاون پرورشی در تاریخ 1393/09/16
فایل پیوست شده: MATN PISHGIRY NOVIN 4(VALIDAN).pdf حجم فایل: 4/77 مگابایت
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 5
آپلود شده توسط: معاون پرورشی در تاریخ 1393/09/16
فایل پیوست شده: MATN PISHGIRY NOVIN 5(VALIDAN).pdf حجم فایل: 6/56 مگابایت