آخرین اخبار و رویدادها

سایر خبرها ...
افتخارات مدرسه
سایر افتخارات ...
Slide 0
تصاویر مدرسه

به وب سایت دبیرستان شاهد خوانساری خوش آمدید.

تاريخچه دبيرستان پسرانه شاهد خوانساری

باسمه تعالی

در سال تحصیلی 73-72 با همت مسئولین محترم و به منظور ارج نهادن به خانواه محترم ومعزز شاهد و همچنین توجه ویژه به فرزندان عزیز و گرانقدر شاهد دبیرستان شاهد ناحیه 1 شیراز با نام شاهد 12 افتتاح گردید . مکان ابتدایی دبیرستان در محل فعلی دبیرستان فارابی و سپس به فرهنگ شهر انتقال یافت و در سال تحصیلی 88-87 به مجتمع فعلی در خیابان ایثارگران انتقال و با نام جدید دیبرستان شاهد خوانساری خیّر نیک اندیش به فعالیت خود ادامه می دهد .

در طول این سالها آموزشگاه پذیرای قدوم فرزندران شهید،ایثارگر،جانبازوآزاد و فرهنگی بوده و به جهت ایجاد رقابت علمی و فرهنگی تعدادی از دانش آموزان نیز با آزمون ورودی وکسب امتیاز لازم در آموزشگاه پذیرفته شدند.

در طی این سالها وظیفه مدیریت به تناوب اقایان ابولپور،فاتح نیا،محمدجانی،زندی،بهمنی،اعتمادفر،فاتح نژاد،خلیلی ، ناصری ،کرمی ، سید احمدی بوده و هم اینک نیز آقای جهانبخش فروغی نیا مدیریت را بر عهده دارند.

لازم است از تمام دبیران بسیار توانمندی که در طول این دوره در این دبیرستان وظیفه آموزش را بر عهده داشته اند تشکر قدردانی گردد.

در این وبلاگ سعی بر آن شده از موفقیتها،پیشرفتها،برنامه های آموزشی و تربیتی و... گزارش هر چند اندک در اختیار شما خواننده عزیز قرار گیرد.

امید آنکه با راهنمایی های خود ما را یاری فرمائید.

دانش آموزان برتر
محمدعلی زارعی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 1
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی1 با معدل 19.81
علیرضا خلیلی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 1
رتبه ی دوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی1 با معدل 19.79
صادق رسولی ششده
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 1
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی1 با معدل 19.52
عماد فقیهی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 1
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی1 با معدل 19.42
سیدمحمدحسین انوار
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 1
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی1 با معدل 19.03
عباسعلی عابدی نژاد
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 2
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی 2 با معدل 19.78
علی معظمی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 2
رتبه ی دوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی 2 با معدل 19.55
محمدرضا فاتح
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 2
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی 2 با معدل 19.48
امین قنبری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 2
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی 2 با معدل 19.41
محمد پیران
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس سوم ریاضی 2
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم ریاضی 2 با معدل 19.38
محمدرضا کاوسی
پایه سوم علوم تجربی کلاس سوم تجربی
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم تجربی با معدل 19.74
محمدصادق ترکی زاده
پایه سوم علوم تجربی کلاس سوم تجربی
رتبه ی دوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم تجربی با معدل 19.60
عبدالمجید رحیمی
پایه سوم علوم تجربی کلاس سوم تجربی
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم تجربی با معدل 19.46
پوریا فرشید دوست خسروی
پایه سوم علوم تجربی کلاس سوم تجربی
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم تجربی با معدل 19.39
میثم سبوکی
پایه سوم علوم تجربی کلاس سوم تجربی
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس دوم تجربی با معدل 19.20
محمود صمیمی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 1
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 1 با معدل 19.97
سید محمد نقیب
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 1
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 1 با معدل 19.86
محمد حسن مهدی مقدم
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 1
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 1 با معدل 19.42
رامین خانی علی کردی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 1
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 1 با معدل 19.01
علیرضا قجری
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 2
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 2 با معدل 19.66
محمد مهرمحمدی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 2
رتبه ی دوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 2 با معدل 19.54
محمد حسین فرزادفرد
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 2
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 2 با معدل 19.27
سیدرضا حسینی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 2
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 2 با معدل 18.94
احسان مویدی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس چهارم ریاضی 2
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم ریاضی 2 با معدل 18.87
اسماعیل شیرازی
پایه چهارم علوم تجربی کلاس چهارم تجربی
رتبه ی اول درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم تجربی با معدل 19.45
سینا رستم پورفرد
پایه چهارم علوم تجربی کلاس چهارم تجربی
رتبه ی دوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم تجربی با معدل 19.14
علی حیدری
پایه چهارم علوم تجربی کلاس چهارم تجربی
رتبه ی سوم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم تجربی با معدل 19.03
امیرمحمد خسرویان
پایه چهارم علوم تجربی کلاس چهارم تجربی
رتبه ی چهارم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم تجربی با معدل 18.90
حمیدرضا مهدوی
پایه چهارم علوم تجربی کلاس چهارم تجربی
رتبه ی پنجم درآزمونهای نوبت اول ، کلاس سوم تجربی با معدل 18.52
آلبوم تصاویر
ادامه ...
مقالات علمی، پژوهشی، درسی
سایر مقالات ...